ALTI SIGMA NEDİR?

ALTI SİGMA NEDİR?

Altı Sigma metodolojisi, çeşitli kanıtlanmış kalite ilke ve tekniklerinin bir deposudur. William Edwards Deming’in kalite çemberinin detaylarını inceleyen Six Sigma, 5 aşamada yapılandırılmıştır:

  • Tanımlama,
  • Ölçme,
  • Analiz,
  • İyileştirme,
  • Kontrol.

Altı Sigma profesyonel tüm aşamalardan geçer ve adım adım iş süreçlerini optimize eder.

NEDEN ALTI SİGMA?

Sigma (σ), bir popülasyonun standart sapmasını temsil eden Yunan harfidir. Altı Sigma (6σ) metodolojisinin amacı hatasız bir süreçtir. Sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma derecesine işaret eder. 6 sigma seviyesine ulaşmanın literatürde anlamı: Bir milyonda sadece 3,4 kez bir hata yapıyorsunuz. (yani bir milyon faturada en fazla sadece 3 iade faturası göndermek zorundasınız).

Pratik örnekler kullanarak tecrübeli eğitmenlerimiz, Altı Sigma metodolojisini kullanmaya alışık olduğunuzdan emin olurlar.

METODOLOJİ OLARAK ALTI SİGMA

Geleneksel organizasyonlar 2-3 sigma seviyesini kabul ediyorlar, bu da bu kuruluşların milyonlarca fırsatta 67.000 ila 308.000 kusuru kabul ettikleri anlamına geliyor. Tüketicilerden gelen artan kalite talebi, kuruluşların daha yüksek bir sigma seviyesinde çalışması gerektiği konusunda farkındalık yaratmaktır. Altı Sigma metodolojisi, büyük yatırımlar veya yoğun yeniden yapılanma olmaksızın istenen sigma seviyesine ulaşmak için yapılandırılmış iş süreci iyileştirmeleri için kılavuzlar sağlar.

Diğerlerinin yanı sıra Altı Sigma metodolojisi şunları sağlar:

  • Verimliliği, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini arttırma
  • “Çözülemez” problemler için girişimlerde bulunma
  • Kısa geri ödeme süreleri ve yüksek Yatırım Getirisi
  • Somut araçlar ile güçlü yol haritası

“Daha iyi olmak daha ucuz” – Mikel Harry

Altı Sigma, başarılı bir dağıtım sağlamak için Altı Sigma metodolojisi etrafında bir organizasyon yapısı kullanan süreç iyileştirmeleri için proje odaklı bir yaklaşımdır.

PERFORMANS İÇİN STANDART OLARAK MÜŞTERİ GEREKSİNİMLERİ

Müşterinin Sesi (müşteri gereksinimleri), bir Altı Sigma projesinin başlangıç noktasıdır. Altı Sigma metodolojisi ile çalışan organizasyonlar, yüksek müşteri memnuniyeti ve kalite açısından dünya standartlarında performansları ile bilinir. Altı Sigma metodolojisi, müşteri ihtiyaçlarını haritalamak ve bu bilgileri süreçleri iyileştirmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmak için somut ve pratik araçlar sağlar.

ÜRETİMDEN HİZMETE

Altı Sigma, aslında imalat sanayinde varyasyon azaltımına odaklanan bir kalite yönetim metodolojisidir. Geçmişte, hizmet endüstrisindeki kalitenin kolayca ölçülemeyeceğine inanılıyordu. Son on yılda, aynı düşüncede olan ve olmayanlar, hizmet endüstrisindeki süreçlerin ölçüm için uygun olduğunu ve böylece varyasyon azaltımı için değerli veriler sağladığına katılıyor.

ALT SİGMA EĞİTİMİ

Daha önce de belirtildiği gibi, Altı Sigma’nın uygulanması sponsordan proje liderine idari desteğe kadar değişen farklı roller ile organizasyonel bir yapı gerektirecektir. Bu roller Sarı Kuşaklar, Yeşil Kuşaklar ve Siyah Kuşaklar olarak adlandırılan Altı Sigma uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir. Yalın Altı Sigma Şirketi bu Kemerler için kurslar sağlar.

Dersler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Was this article helpful?