Lean Lideri

 • Lean yöntemleri ve araçları uygulamayı öğrenin

 • Pratikte nasıl işliyor

 • Lean girişimleri yönetmeyi ve kontrol etmeyi öğrenin

 • Lean kazançların nasıl sürdürüleceğini öğrenin

 • Ön bilgi veya deneyim gerektirmez

 • Lean Uzman tarafından beş saat kişisel koçluk

 • Lean Lider için ISO18404 tanımlı yetkinlikleri takip eder

LEAN YÖNETİM

Sürekli iyileştirme kültüründe herkes, her gün süreç iyileştirme konusunda zaman harcayacaktır. Harcanan zaman, çalışan başına, 10 dakika ile tüm gün arasında değişecektir. Süreç iyileştirme, kuruluşlar için başarının anahtarıdır.

Lean Lider, Lean uygulama projelerinin başlatıcısıdır. Lean iyileştirme araçlarının kapsamlı bilgisine ek olarak, Lean Lider de yetenekli bir değişim müdürüdür. İş arkadaşlarına zaman ayırarak, Lean Lider koçları çalışanları sürekli iyileştirir.

Lean Liderlik Eğitimi

Eğitim teorik bir bölümden ve pratik bir bölümden oluşmaktadır. 5 günlük teori dersi, Lean yöntemler ve araçları kapsayan üç günden (Lean Uygulayıcı eğitiminde olduğu gibi) ve Lean Yönetim felsefesine odaklanan iki ek günden oluşur.

Toyota’nın 14 yönetim ilkesine yoğun ilgi gösterilecektir. Bu ilkeler, Lean’ı başarılı bir şekilde uygulamak isteyen yöneticiler için genel bir kılavuz görevi görür. İlkelerden biri, Lean Liderlerin öğrenmeyi ve sürekli gelişmekte olan bir organizasyon oluşturmasını gerektirir. Bunu yapabilmek için belirli yönetim becerileri gereklidir. Lean Liderler insanlara ne yapmaları gerektiğini anlatmak yerine, nasıl geliştirileceği konusunda koçluk yaparlar.

Eğitim boyunca Kaizen, Womack’in 5 prensibi, Toyota Kata, 7 çeşit israf ve A3 proje yönetimi gibi Lean araçlar ve prensipler ele alınacaktır.

Lean Lideri

İyileştirme girişimlerinin arkasında başlatıcı olan uzman

Broşürümüzü isteyiniz

Pratik Bilgiler

Lean Liderlik eğitimi, Lean metodolojisine pratik bir yaklaşım getirir. 5 günlük teori ve pratik bir ödevden oluşur. Eğitmeniniz pratik göreviniz sırasında koçluk sağlayacaktır. Broşürümüzde kurs ve pratik ödev hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

5 günlük Lean Liderlik eğitimin, ilk 3 gününde Lean yöntem ve araçlara odaklanılacak. Sonraki 2 gün ise, Lean girişimlerin nasıl uygulanacağı ve yönetileceği konuları üzerinde durulacak.

Sonrasında Eğitmeniniz sizi koç olarak pratik ödeviniz hakkında yönlendirecektir.

Teorik sınavınızı ve pratik ödevinizi başarıyla tamamladıktan sonra, Lean Liderlik sertifikasına sahip olacaksınız.

Bölüm 1 - Lean Uygulayıcı

Lean araçları ve yöntemleri kapsayan üç günlük modül, örneğin:

1. 5 Womack prensibi

2. Akış

3. 7 çeşit israf

4. Değer Akışı Haritalama

5. Kanban, SMED ve Poka Yoke gibi çeşitli geliştirme teknikleri

Bu günler pratik bir simülasyon etrafında inşa edilmiştir. Odaklanma metotları ve araçlarının yanı sıra iyileştirme potansiyelinin nasıl fark edileceğine odaklanılacaktır.

Bölüm 2 - Lean Liderlik

Yalın Yönetimi kapsayan 2 günlük modül. Bu 2 gün boyunca projeler ve kaizen olayları yürütme konularına odaklanılacaktır.

Kapsayan konular:

Toyota Kata

Kaizen Events

A3 proje yönetimi

Toyota’nın 14 yönetim prensibi

Bölüm 3 - Lean Liderlik proje ödevi

Teorik bölümden sonra, pratik ödevi tamamlamanız beklenir. Beklenenler hakkında daha ayrıntılı bilgi, broşürümüzde bulunabilir.

Güncel fiyatlandırma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

ISO18404

SIX SIGMA VE LEAN’İN UYGULANMASI ARASINDAKİ ÖNEMLİ PERSONEL VE ORGANİZASYONLAR İÇİN YETKİNLİKLER

Eğitimlerimiz bu standardı takip eder ve burada açıklanan yetkinliklere bağlı kalır.

Kökenleri 80’lere dayanan Lean Six Sigma, süreç iyileştirmede gerçekten kanıtlanmış ve dünya çapında tanınmış bir metodolojidir.

Yine de, Six Sigma, Lean ve Lean Six Sigma yeterliliklerini çevreleyen bazı belirsizlik vardı.

Örneğin, bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak sunucusun yetenek seviyesinden nasıl emin olunabilir? Six Sigma veya Lean uyguladığını belirten bir sunucunun bu konudaki gerçek yetenekleri nasıl anlaşılır?

Tam da bu sebeple “Uluslararası Standardizasyon Örgütü” (ISO), ISO 18404’te Lean Six Sigma için bir evrensel standart tanımladı.

Lean Six Sigma için bu Uluslararası Standart, Six Sigma, Lean ve “Lean Six Sigma” da personel ve kuruluşlar için gerekli yetkinlikleri belirler. Bunu yaparken, üçüncü şahısların Lean Six Sigma uzmanlarından bekleyebileceklerine netlik getirdi.

Eğitimlerimiz bu uluslararası standarda uygun olduğu için, örnekteki gibi bir Siyah Kuşak eğitimi arayan bir şirket, The Lean Six Sigma Company tarafından sertifikalandırılmış bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak çalışanından ne gibi bir yetkinlik bekleyeceğinden emin olabilir.

Lean Six Sigma Company eğitimleri, aşağıdaki Lean Six Sigma uzmanları için yetkinlikleri tanımlayan ISO18404 standardına uygundur:

 • Lean Pratisyeni

 • Lean Lideri

 • Lean Uzmanı

 • Lean Six Sigma Yeşil Kuşak

 • Lean Six Sigma Siyah Kuşak

 • Lean Six Sigma Usta Siyah Kuşak

Sertifikasyon kriterlerimiz doğrudan ISO standartlarına göre belirlenmiştir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Lean Six Sigma uzmanlarından beklenebilecek uluslararası kabul görmüş ve standart gereklilikleri (ISO18404) yerine getirirler.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group

BROŞÜRÜMÜZÜ İSTEYİNİZ

Detaylı bilgi için broşürümüzü isteyiniz.

 • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

ŞİRKET İÇİ

LEAN SIX SIGMA’YI ŞİRKET BÜNYENİZDE ÖĞRENİN

Lean Six Sigma, en iyi proje tabanlı iyileştirme yapısı olarak bilinse de, bundan çok daha geniş bir yapıdır. Lean Six Sigma, kurulmuş bir felsefe, bir organizasyonel ve iyileştirme yapısı olmasının yanı sıra bir dizi araçtır. Bu bakış açısıyla, Lean Six Sigma, rekabet edebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetiyle ilgili kurumsal konuları ele almaktadır.

İsteğinize bağlı olarak, Lean Six Sigma aşamalı olarak uygulanabilir. Her kuruluş eşsiz bir yapıdadır ve bunun evrensel uygulanan ortak bir şablonu yoktur. The Lean Six Sigma Company, sizinle birlikte kuruluşunuza uyarlanmış bir eylem planı geliştirecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNOkumaya devam et

İLGİLİ EĞİTİMLER

Diğerleri bu eğitimlere ilgi gösterdi.