Lean Six Sigma Siyah Kuşak Sertifika Programı

 • Lean Six Sigma yöntem ve araçlarını uygulamayı öğrenmek

 • Pratikte nasıl çalıştığına vurgu yapmak

 • İyi kanıtlanmış ve küresel olarak tanınan nitelik

 • Lean Six Sigma'nın Sürekli İyileştirmeye nasıl bir yapı sağladığını anlamak

 • Doğrudan Siyah Kuşak için ön koşul sertifikası gerekmez

 • En eksiksiz Siyah Kuşak

 • Siyah Kuşak Eğitimi için ISO18404 de belirlenen yetkinlikleri takip eder

GÜÇLÜ SÜREÇLER TASARLAYAN LEAN SIX SIGMA SANAYİ UZMANLARI

Farklılık. Üretim süreçlerinde bundan çok sayıda var. Çıktıda farklılıklar, müşteri taleplerindeki farklılıklar ve hammadde kalitesindeki farklılıklar. Bildiğiniz gibi farklılık maliyete yol açar, fakat bunu düşürmek kolay değildir. Sıkı bir araştırma planı, veri ve gelişmiş analiz, farklılığın nedenlerini bulmanıza ve ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Sorumlusuysanız ya da üretim süreçlerinin kalitesi için sorumluluk almak istiyorsanız, o zaman aslında Lean Six Sigma bilgisi olmadan bunu yapamazsınız.

Endüstri SEKTÖRÜNE YÖNELİK LEAN SIX ​​SIGMA SİYAH KUŞAK EĞİTİMİ

Bu eğitimle, istatistiksel olarak kanıtlanmış iyileştirmeler yapmayı öğreneceksiniz. Eğitim, aynı zamanda, süreçlerin sıfırdan tasarlanması konusunu da derinlemesine incelemektedir. Bu 10 günlük Lean Six Sigma Siyah Kuşak İmalat eğitimi, sunduğumuz en kapsamlı Siyah Kuşak eğitimidir. 

Eğitim, 2 günlük Lean teori bilgisi bölümünden, 6 günlük Six Sigma DMAIC proje yapısı bölümünden ve ilave 2 günlük Deney Tasarımı (DoE) ve Ölçüm Sistemi Analizi (MSA) bölümünden oluşuyor.

Eğitimin ardından, DoE yaklaşımını gerektiren çok zorlayıcı Siyah Kuşak projelerini yürütülebileceksiniz.

 

Lean Six Sigma Siyah Kuşak Sertifika Programı

Endüstriyel ortamda çalışanlar için Siyah Kuşak.

BROŞÜRÜMÜZÜ İSTEYİNİZ

Pratik Bilgiler

Endüstri sektörüne yönelik genel katılıma açık Lean Six Sigma Siyah Kuşak eğitimi iki ayda bir düzenlenmektedir. Aşağıda, ana başlıklar ve tarihler gibi program hakkında pratik bilgiler bulabilirsiniz. Zamanlar, detaylı program, hedef kitle ve eğitimin amacı gibi daha ayrıntılı bilgileri öğrenmek isterseniz eğitim tanıtım dokümanımızı isteyiniz.

Eğitimin teorik kısmı iki günlük bir Lean modül ve 8 günlük bir Six Sigma modülünden oluşmaktadır.

Teorik bilgileri öğrenmenin yanısıra, öğrendiklerinizi uygulayacağınız ve bir iyileştirme elde edebileceğiniz uygulamalı bir proje sunmanız gerekiyor. Proje ödevinize başlmadan Usta Siyah Kuşak sahibi koçunuz projenizin uygun olup olmadığını belirleyecektir.

Proje ödevin performansının değerlendirileceği kriterler uluslararası standartlara dayanmaktadır.

Bölüm 1 - Lean Thinking

İki günlük eğitim aşağıda listelenen Lean tekniklerini kapsamaktadır:

• Womack’ın 5 ilkesi

• 7 israf

•Değer akış şeması

• Çeşitli iyileştirme teknikleri

 

Teknikler bu iki gün boyunca bir simülasyon üzerinden öğretilmektedir.

Bölüm 2 - Six Sigma

Sonraki 6 gün, Six Sigma proje yapısı ve ilgili teknikleri kapsayacaktır. Bu günlerde özellikle vurgulanan konular:

• Six Sigma’nın Arkaplanı

• Tanımlama fazı: Bir proje seçmek ve müşteri talebini belirlemek

• Temel istatistikler

• Ölçme fazı: Kritik etki faktörlerini belirlemek

• Analiz fazı: Kök nedenleri ve veri analizi

• Hipotez testi

• İyileştirme fazı: Çözüm üretmek ve pilot uygulama

• Kontrol fazı: Kontrol planı ve proje sonuçlandırma

Bölüm 3 - Six Sigma

Son iki gün, endüstriyel çalışma ortamında sıklıkla kullanılan gelişmiş istatistiksel araçlara odaklanmaktadır:

• Deney Tasarımı

• Ölçüm Sistemi Analizleri

Bölüm 4 - Proje Ödevi

Teorik sınavını başarıyla geçtikten sonra, uygulama projenizi tamamlamanız beklenir.

Usta Siyah Kuşak koçunuzun rehberliğinde, bir sürece Lean Six Sigma standartlarına göre bir iyileştirme getiren bir projeyi tamamlamanız gerekir. Böyle bir proje genelde 50.000 $ ile 1.000.000 $ aralığında bir tasarruf sağlar.

Güncel fiyatlandırma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO18404

SIX SIGMA VE LEAN’İN UYGULANMASI ARASINDAKİ ÖNEMLİ PERSONEL VE ORGANİZASYONLAR İÇİN YETKİNLİKLER

Eğitimlerimiz bu standardı takip eder ve burada açıklanan yetkinliklere bağlı kalır.

Kökenleri 80’lere dayanan Lean Six Sigma, süreç iyileştirmede gerçekten kanıtlanmış ve dünya çapında tanınmış bir metodolojidir.

Yine de, Six Sigma, Lean ve Lean Six Sigma yeterliliklerini çevreleyen bazı belirsizlik vardı.

Örneğin, bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak sunucusun yetenek seviyesinden nasıl emin olunabilir? Six Sigma veya Lean uyguladığını belirten bir sunucunun bu konudaki gerçek yetenekleri nasıl anlaşılır?

Tam da bu sebeple “Uluslararası Standardizasyon Örgütü” (ISO), ISO 18404’te Lean Six Sigma için bir evrensel standart tanımladı.

Lean Six Sigma için bu Uluslararası Standart, Six Sigma, Lean ve “Lean Six Sigma” da personel ve kuruluşlar için gerekli yetkinlikleri belirler. Bunu yaparken, üçüncü şahısların Lean Six Sigma uzmanlarından bekleyebileceklerine netlik getirdi.

Eğitimlerimiz bu uluslararası standarda uygun olduğu için, örnekteki gibi bir Siyah Kuşak eğitimi arayan bir şirket, The Lean Six Sigma Company tarafından sertifikalandırılmış bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak çalışanından ne gibi bir yetkinlik bekleyeceğinden emin olabilir.

Lean Six Sigma Company eğitimleri, aşağıdaki Lean Six Sigma uzmanları için yetkinlikleri tanımlayan ISO18404 standardına uygundur:

 • Lean Pratisyeni

 • Lean Lideri

 • Lean Uzmanı

 • Lean Six Sigma Yeşil Kuşak

 • Lean Six Sigma Siyah Kuşak

 • Lean Six Sigma Usta Siyah Kuşak

Sertifikasyon kriterlerimiz doğrudan ISO standartlarına göre belirlenmiştir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Lean Six Sigma uzmanlarından beklenebilecek uluslararası kabul görmüş ve standart gereklilikleri (ISO18404) yerine getirirler.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group

BROŞÜRÜMÜZÜ İSTEYİNİZ

Detaylı bilgi için broşürümüzü isteyiniz.

 • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

ŞİRKET-İÇİ

LEAN SIX SIGMA’YI ŞİRKET BÜNYENİZDE ÖĞRENİN

Lean Six Sigma, en iyi proje tabanlı iyileştirme yapısı olarak bilinse de, bundan çok daha geniş bir yapıdır. Lean Six Sigma, kurulmuş bir felsefe, bir organizasyonel ve iyileştirme yapısı olmasının yanı sıra bir dizi araçtır. Bu bakış açısıyla, Lean Six Sigma, rekabet edebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetiyle ilgili kurumsal konuları ele almaktadır.

İsteğinize bağlı olarak, Lean Six Sigma aşamalı olarak uygulanabilir. Her kuruluş eşsiz bir yapıdadır ve bunun evrensel uygulanan ortak bir şablonu yoktur. The Lean Six Sigma Company, sizinle birlikte kuruluşunuza uyarlanmış bir eylem planı geliştirecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNDEVAMI...

İLGİLİ EĞİTİMLER

Diğerleri bu eğitimlere ilgi gösterdi.