Lean Six Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

 • Lean Six Sigma yöntem ve araçlarını uygulamayı öğrenmek

 • Pratikte nasıl çalıştığına vurgu yapmak

 • İyi kanıtlanmış ve küresel olarak tanınan nitelik

 • Lean Six Sigma'nın Sürekli İyileştirmeye nasıl bir yapı sağladığını anlamak

 • Ön bilgi veya deneyim gerektirmez

 • Yeşil Kuşak için ISO18404 de belirlenen yetkinlikleri takip eder

SÜREKLİ SÜREÇ İYİLEŞTİRMEDE ASIL ROL

En yüksek kalite, en iyi teslim süresi ve en düşük işletme maliyeti için çalışan her organizasyonun her departmanında süreci iyileştirmekle görevli uzmanlar vardır. Bu uzmanlar genellikle Yeşil Kuşak olarak sertifikalandırılmıştır. Bölümün günlük operasyonlarını optimize etmeye katılırlar ve genellikle iyileştirme kültürü için gereken zihniyet değişimini yaratmada kilit önem taşırlar.

Yeşil Kuşaklar isteklidir ve organizasyonlarının mükemmelleşmesi için kendi deneyimleriyle Lean Six Sigma bilgilerini birleştirebilirler. Bu sebeplerden dolayı, Yeşil Kuşak eğitimi da kariyer beklentilerinize büyük ölçüde katkıda sağlar.

LEAN SIX SIGMA YEŞİL KUŞAK EĞİTİMİ

Lean Six Sigma Yeşil Kuşak eğitimi, uzmanların süreç iyileştirici olarak eğitilmeleri için uygulanan 6 günlük bir eğitimdir. Eğitim boyunca, Lean Six Sigma Projelerine ve girişimlerine nasıl önemli katkı sağlayacağınızı öğreneceksiniz. Dört gün boyunca, DMAIC proje yapısında nasıl çalışılacağını öğretilerek, Altı Sigma üzerine yoğunlaşılacak. Çeşitli altı sigma araçlarını anlama ve uygulamaya odaklanacaksınız. Süreçlerde israfların nasıl tespit edileceğini ve ortadan kaldırılacağını ve her işlemde aradığınız akışın oluşturulmasını sağlayacak Yalın konular için de 2 gün ayrılıyor.

Konular, pratik bir şekilde ele alındığından, öğrendiklerinizi anında sahada uygulayabilirsiniz. Kurs tanıtım dokümanımızda program ve yeterlilik genel görünümü gibi konularda daha ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Lean Six Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Sürekli iyileştirme girişimlerinde önemli bir rol oynamayı öğrenin.

Broşür talep edin

PRATİK BİLGİLER

Six Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi, genele açık 6 günlük bir teori eğitimi içerir. Aşağıda programın ana özellikleri, fiyatı ve başlangıç ​​tarihleri ​​hakkında pratik bilgiler bulacaksınız.

Ayrıntılı program, hedef grup ve eğitim konsepti hakkında daha fazla bilgi talebiniz olduğunda, çalışma rehberini talep edebilirsiniz.

Lean Six Sigma Yeşil Kuşak teorisi eğitimi altı günlük bir programdır ve Lean Yönetim konularına 2 gün ve Six Sigma konularına 4 gün ayrılmaktadır. Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayanlar, Lean Six Sigma’nın Yeşil Kuşak seviyesindeki teorik bilgilerini gösteren, Yeşil Kuşak sertifikası alacaktır. 

Bu eğitimi tamamladıktan sonra, Uygulama Ödevi ile devam etmenizi öneriyoruz. Bu teorik eğitim, Lean Six Sigma’nın pratik deneyimini objektif olarak gösterebilmenizi sağlayacaktır. Esasen, bu ödev, bilginizi uygulamanızı ve başarılı bir sonuç elde etmek için bir iyileştirme projesi getirmenizi gerektirmektedir. Görev başlangıcında Usta Siyah Kuşak projenizin uygun olup olmadığını belirleyecektir. Pratik ödevin performansının değerlendirileceği kriterler şeffaf hale getirilecek ve uluslararası standartlara dayanılacaktır.

Bölüm 1 - Lean Thinking

Lean teknikleri kapsayan 2 günlük eğitim:

Womack’ın 5 ilkeleri
7 İsraf
Değer akışı haritalama
İyileştirme araçları: Kanban, SMED ve Poka Yoke, Kaizen

Eğitim boyunca ayrıca simülasyon oyunları da oynanır.

Bölüm 2 - Six Sigma

Sonraki 4 gün, Altı Sigma proje yapısı ve ilgili teknikleri kapsayacaktır. Bu günlerin içerikleri şunlardır:

 • Six Sigma’nın arka planı

 • Tanımlama: Bir proje seçmek ve müşteri talebini belirlemek

 • Temel istatistikler

 • Ölçme: Kritik etki faktörlerini belirlemek

 • Faz analizi: Kök nedenleri ve veri analizi

 • İyileştirme aşaması: Çözüm üretme ve pilot uygulama

 • Kontrol aşaması: Kontrol planı ve proje kapanışı

Bölüm 3 - Pratik ödev

Teori sınavını geçtikten sonra, pratik ödevinizi tamamlamanız beklenir. Sonuç olarak Usta Siyah Kuşak’ınızın rehberliğinde, Lean Six Sigma standartlarına göre geliştirilmiş prosesi olan bir projeyi tamamlamanız gerekir. Bu tür bir proje genellikle 10.000 ila 100.000 $ aralığında bir kazanç sağlamalıdır.

Güncel fiyatlandırma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8.000 fazla kişi bugüne kadar bu eğitimi başarıyla tamamlamış bulunuyor.

Broşür talep edin.

Daha fazla bilgi ve ayrıntılı program için broşür isteyin.

 • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

ISO18404

SIX SIGMA VE LEAN’İN UYGULANMASI ARASINDAKİ ÖNEMLİ PERSONEL VE ORGANİZASYONLAR İÇİN YETKİNLİKLER

Eğitimlerimiz bu standardı takip eder ve burada açıklanan yetkinliklere bağlı kalır.

Kökenleri 80’lere dayanan Lean Six Sigma, süreç iyileştirmede gerçekten kanıtlanmış ve dünya çapında tanınmış bir metodolojidir.

Yine de, Six Sigma, Lean ve Lean Six Sigma yeterliliklerini çevreleyen bazı belirsizlik vardı.

Örneğin, bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak sunucusun yetenek seviyesinden nasıl emin olunabilir? Six Sigma veya Lean uyguladığını belirten bir sunucunun bu konudaki gerçek yetenekleri nasıl anlaşılır?

Tam da bu sebeple “Uluslararası Standardizasyon Örgütü” (ISO), ISO 18404’te Lean Six Sigma için bir evrensel standart tanımladı.

Lean Six Sigma için bu Uluslararası Standart, Six Sigma, Lean ve “Lean Six Sigma” da personel ve kuruluşlar için gerekli yetkinlikleri belirler. Bunu yaparken, üçüncü şahısların Lean Six Sigma uzmanlarından bekleyebileceklerine netlik getirdi.

Eğitimlerimiz bu uluslararası standarda uygun olduğu için, örnekteki gibi bir Siyah Kuşak eğitimi arayan bir şirket, The Lean Six Sigma Company tarafından sertifikalandırılmış bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak çalışanından ne gibi bir yetkinlik bekleyeceğinden emin olabilir.

Lean Six Sigma Company eğitimleri, aşağıdaki Lean Six Sigma uzmanları için yetkinlikleri tanımlayan ISO18404 standardına uygundur:

 • Lean Pratisyeni

 • Lean Lideri

 • Lean Uzmanı

 • Lean Six Sigma Yeşil Kuşak

 • Lean Six Sigma Siyah Kuşak

 • Lean Six Sigma Usta Siyah Kuşak

Sertifikasyon kriterlerimiz doğrudan ISO standartlarına göre belirlenmiştir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Lean Six Sigma uzmanlarından beklenebilecek uluslararası kabul görmüş ve standart gereklilikleri (ISO18404) yerine getirirler.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group

Şirket-içi

LEAN SIX SIGMA’YI ŞİRKET BÜNYENİZDE ÖĞRENİN

Lean Six Sigma, en iyi proje tabanlı iyileştirme yapısı olarak bilinse de, bundan çok daha geniş bir yapıdır. Lean Six Sigma, kurulmuş bir felsefe, bir organizasyonel ve iyileştirme yapısı olmasının yanı sıra bir dizi araçtır. Bu bakış açısıyla, Lean Six Sigma, rekabet edebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetiyle ilgili kurumsal konuları ele almaktadır.

İsteğinize bağlı olarak, Lean Six Sigma aşamalı olarak uygulanabilir. Her kuruluş eşsiz bir yapıdadır ve bunun evrensel uygulanan ortak bir şablonu yoktur. The Lean Six Sigma Company, sizinle birlikte kuruluşunuza uyarlanmış bir eylem planı geliştirecektir.

Bizimle iletişime geçinDevamı...

İLGİLİ EĞİTİMLER

Diğerleri bu eğitimlere ilgi gösterdi.