Yalın Altı Sigma verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırırken, operasyonel maliyetleri düşürmeyi amaçlayan kanıtlanmış bir metodolojidir.

The Lean Six Sigma Company, Avrupa’nın önde gelen Yalın Altı Sigma eğitim kuruluşudur. Kuruluş ve münferit temsilcilerin süreçlerin sürekli iyileştirilmesi yönündeki azimlerini destekliyoruz. Bizim odak noktamız Yalın Altı Sigma’nın pratik uygulamaları üzerinedir. (Yalın Altı Sigma nedir?)

Çokuluslu şirketlerden, kar amacı güden veya gütmeyen sektörlerdeki özel bireylere kadar geniş bir yelpazede müşterilerimiz bulunmaktadır. Farklı yerlerdeki ofislerimiz sayesinde, size yerel ve uluslararası düzeyde destek sunabiliriz. 

The Lean Six Sigma Company, Türkiye, Hollanda, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Belçika, İrlanda ve Balkan ülkelerinde dersler vermektedir. 

The Lean Six Sigma Company, Uluslararası Altı Sigma Sertifikasyon Birliği (International Association for Six Sigma Certification, IASSC) tarafından akredite edilmiş bir Eğitim Kurumudur.

Which course is best for you?Let the study guide help you to make a choice or contact us.
Course guide

ŞİRKET İÇİ

ALTI SİGMA’YI ŞİRKET BÜNYENİZDE ÖĞRENİN

Yalın Altı Sigma, en iyi proje tabanlı iyileştirme yapısı olarak bilinse de, bundan çok daha geniş. Yalın Altı Sigma, kurulmuş bir felsefe, bir organizasyonel ve iyileştirme yapısı olmasının yanı sıra bir dizi araç. Bu bakış açısıyla, Yalın Altı Sigma, rekabet edebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetiyle ilgili kurumsal konuları ele almaktadır. 

İsteğinize bağlı olarak, Yalın Altı Sigma aşamalı olarak uygulanabilir. Her kuruluş eşsiz bir yapıdadır ve bunun evrensel uygulanan ortak bir şablonu yoktur. The Lean Six Sigma Company, sizinle birlikte kuruluşunuza uyarlanmış bir eylem planı geliştirecektir.

 

Bizimle iletişime geçinDevamı...

YALIN ALTI SİGMA EĞİTİMLERİ

Sürekli iyileştirme alanında uzman olmanızı sağlayacak Yalın Altı Sigma eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimiz kişisel gelişiminiz için mükemmel bir fırsat sağlarken, Yalın Altı Sigma sertifikası kariyer şansınızı büyük ölçüde artırabilir.  

BİZİ TERCİH ETMENİZ İÇİN BEŞ SEBEP

90’lı yıllarda kuruluşlar ya Yalın ya da Altı Sigma uyguluyordu. 2002’de bu metodolojileri birleştiren ilk makale yayınlandı. The Lean Six Sigma Company aynı yılın Haziran ayında kuruldu ve kurucularımız Yalın ve Altı Sigma’yı birleştirmenin faydalarına oldukça inanmaktalar. 

2002’den bu yana çok şey değişti. Yalın bugün artık Altı Sigma’dan ayrı düşünülemiyor. Bu bağlamda birleşen metodolojilere odaklanan global bir topluluk ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz 16 yıl içinde, binlerce kişi ve yüzlerce şirket eğitimlerimiz ve sertifikasyonlarımız aracılığıyla Yalın Altı Sigma planlarını gerçekleştirdiler..

1) Uluslararası olarak akredite edilmiş ve onaylanmış sertifikasyon

·       Yalın Altı Sigma eğitimlerimiz uluslararası kabul görmüştür. The Lean Six Sigma Company, Türkiye, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Balkan Ülkeleri ve İrlanda’da katılıma açık kurslar vermektedir. Eğitimlerin içeriği uluslararası standartlara uygundur. 

·       Eğitimlerimiz Türkçe veya İngilizce olarak verilmektedir.

2) Eğitimler 2002 yılından beri geliştiriliyor

“Vaad ettiğimizi uygulayın” – biz kalite vaad ediyoruz. 2002 yılından beri, Yalın Altı Sigma eğitimimizi sürekli geliştirmeye odaklandık. Yüzlerce organizasyona ilişkin tecrübeye sahip olarak, her sektörden örneğimiz var. Usta Siyah Kuşaklarımız, bu alanda kapsamlı tecrübeye sahip ve General Electric, Toyota, RioTinto, DuPont ve Avery Denison gibi uluslararası şirketler tarafından sertifikalandırılmıştır. 

Böyle büyük bir Usta Siyah Kuşak ağına sahip olarak, mevcut bilgi derinliğimizle gurur duyuyoruz. Deneyimleri ve en yeni gelişmeleri paylaşmak için aylık Usta Siyah Kuşak toplantıları düzenlenmektedir. Paylaşımı etkinlikleri yılda iki kere Avrupa ve Kuzey Amerika’da gerçekleşmektedir. Böylelikle piyasa ihtiyaçlarını karşılayan ve en son eğilimleri dikkate alan en iyi eğitim oturumlarını geliştirmeye çalışıyoruz.

3) Hizmet Sektörü ve İmalat Sektörünün karşılaşması- Günümüz pazarının ihtiyaçlarını anlama

Günümüzün pazar ihtiyaçlarını anlayarak, hizmet ve imalat sektörü için ayrı ayrı Siyah Kuşak eğitim programları geliştirdik. Usta Siyah Kuşaklarımızın farklı sektörler ile  ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olmasıyla bu mümkün oldu. “Şirket içi” eğitime biz bu şekilde yaklaşıyoruz. Yalın Düşünme, Yalın Uygulayıcı ve Yeşil Kuşak eğitimi, işinizin ihtiyaçları dikkate alınarak, kullanılan örnekler muhtemelen konular üzerine yoğunlaşacak şekilde hazırlanacaktır.

4) İhtiyacınız olan eğitim programı, ihtiyacınızın olduğu yerde ve zamanda

Yalın Altı Sigma eğitimi, uzun yıllar boyunca, imalat sektöründeki büyük çok uluslu şirketler ile kısıtlı kaldı. Küçük ve orta ölçekli şirketler, Siyah Kuşakların ve daha büyük orandaki Yeşil Kuşak grubunun eğitimi için gerekli bütçe ve kaynak kullanmakta gönülsüz davrandılar. Programımız size, eğitime alınacak doğru büyüklükteki grupta doğru seviyedeki bilgiye ulaşma seçeneği sunuyor. Çalışanların süreçte israf edilen kaynakları tanımasına ve iyileştirme yapmasına olanak tanıyan, sadece 2 günlük Yalın Düşünme eğitimi ile başlayabilirsiniz. Akabinde istenilirse 2 gün daha ekleyerek Yalın Uygulayıcı ya da 4 gün daha ekleyerek Yeşil Kuşak sertifika sahibi olunabilir. Bir Yeşil Kuşak 3 veya 4 günlük eğitim alarak hizmet veya imalat sektöründeki bir Siyah Kuşağa yükselebilir. Eğitim modüllerinin küçükten büyüğe doğru toplanması seçeneği, müşterilere, uygulamanın ihtiyaç duydukları kadar eğitim alma ve farklı aşamalarda elde ettikleri sonuçlara dayanarak, doğru seviyeyi zamanında keşfetme imkânı sunuyor.

5) Öğrenme hedeflerinden sınavlara kadar

Doğal olarak, bir eğitimin içeriği son derece önemlidir, ancak, kullanılan öğretme yöntemlerinin de aynı öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Uygun metodları geliştirmek için sürekli yatırım yapmaktan asla kaçınmıyoruz.

Eğitimin içeriği, her bir modülün Bilgi Kütüğünde iyi tanımlanmış öğrenme hedefleri ile belirlenmiştir. Başlangıç ​​noktası, öğrenme hedeflerinin altı farklı bilgi karmaşıklığı düzeyine (Bloom’un taksonomisi) göre sınıflandırılmasıdır.

1) Ezberleme
2) Anlama
3) Uygulama
4) Analiz etme
5) Değerlendirme
6) Oluşturma

The Lean Six Sigma Company için özel olarak geliştirilen bir pedagojik matris kullanılarak, öğrenme hedefleri ve bunlara ilişkin öğrenme seviyeleri özel öğretim yöntemlerine dönüştürülmüştür.

Sonuç olarak konuya bağlı olarak farklı öğretim yöntemleri uygulanacaktır. Böylece, yavan ve uzun süren bir sunumdan ziyade, örneklerle ve pratik alıştırmalarla dolu etkileşimli bir ders ortaya çıkar.

.

References

Companies we assisted with their Lean Six Sigma ambition

More Information

Course venues

Take a look at our venues

More Information

More about us

Wo is The Lean Six Sigma Company?

More Information

Partnerlerimiz

The Lean Six Sigma Company collaborates with multiple Universities across the world.