Uygulama

ŞİRKET İÇİ

LEAN SIX SIGMA’YI ŞİRKETİNİZDE ÖĞRENİN

Lean Six Sigma, en iyi proje tabanlı iyileştirme yapısı olarak bilinse de, bundan çok daha geniş. Lean Six Sigma, kurulmuş bir felsefe, organizasyonlar için bir iyileştirme yapısı olmasının yanı sıra, bir dizi araç. Bu bakış açısıyla, Lean Six Sigma, rekabet edebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetiyle ilgili kurumsal konuları ele almaktadır.

İsteğinize bağlı olarak, Lean Six Sigma aşamalı olarak uygulanabilir. Her kuruluş eşsiz bir yapıdadır ve bunun evrensel uygulanan ortak bir şablonu yoktur. The Lean Six Sigma Company, sizinle birlikte kuruluşunuza uyarlanmış bir eylem planı geliştirecektir.

ÇALIŞAN BİR İŞLETME İÇİN ENTEGRE BİR YAKLAŞIM

Lean Six Sigma, yüksek müşteri memnuniyeti, daha düşük işletme maliyetleri ve yüksek kalite ile rekabet avantajı olmak üzere üç hedef doğrultusunda gayretlerinize destek olur. Bu üç hedef birbiriyle ilgilidir. Lean Six Sigma’nın temeli, hızlı ve kusursuz iş felsefesidir. Teknik olarak tek parça akış ve varyasyon azaltma hedeflenmektedir.

Lean Six Sigma organizasyonunda, insanlar iyileştirme projeleri yürüterek ve günlük rutini sürekli iyileştirerek, süreç geliştirmeyi ele alırlar. Bunun için metodolojiyi anlayan bir organizasyona ihtiyaç vardır. Lean Six Sigma’nın başarısında Yönetimin önemli bir rolü vardır. Yönetim, iyileştirme girişimlerinin sponsorlarıdır ve bu nedenle başarılarından müştereken sorumludurlar. Sponsorlar projeleri seçer ve herhangi bir engelin ortadan kaldırılmasını sağlarlar, böylece Lean Six Sigma başarıyla uygulanabilir.

Aşağıdaki diyagram işinizi yürütmek için Lean Six Sigma’yı entegre bir yaklaşım olarak göstermektedir:

BİRİNCİ AŞAMA: İSTEĞİN BELİRLENMESİ

Yıllarca edindiğimiz tecrübe bize, bir organizasyonun süreç iyileştirme konusunda üç farklı istek olduğunu gösterdi. En üst düzeyde olanı ‘Değişim’dir, sıklıkla Operasyonel Mükemmellik olarak adlandırılmaktadır. General Electric (GE) ve Toyota gibi kuruluşlar bu seviyede faaliyet gösteren şirketlerdir. Lean Six Sigma metodolojisine göre, Süreç İyileştirme bu organizasyonların DNA’sında gömülüdür. Aslında, endüstri lideri haline gelmelerinde Lean Six Sigma’nın önemli bir rol oynadığını gizlememektedirler.

Diğer bir istek seviyesi de ‘İyileştirme’ yaklaşımıdır. Bu istek seviyesi, organizasyon içinde seçici iyileştirme ile karakterize edilebilir. Lean Six Sigma kullanarak bir dizi departmanı, temel süreçleri veya birimleri optimize etme kararı verirler. Genellikle departmanların kendileri tarafından başlatılır, üst düzey yönetim aktif olarak katılmaz.

Isteğın üçüncü seviyesi ise “Düzeltme” olarak adlandırılır. Bu noktada Lean Six Sigma, bir takım süreçleri iyileştirmek için kullanır. Danışmanlar işe alınır veya belirli sayıda personel sınırlı sayıdaki süreci iyileştirmek için eğitilir.

İstek düzeyinizi belirlemek, kesinlikle mevcut kaynaklarınıza ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Her istek düzeyinin kendi uygulama yolu vardır. Bu yol da kesinlikle organizasyonun türüne bağlıdır. Bu nedenle Lean Six Sigma uygulamasının bir şablonu yok. Bununla birlikte, The Lean Six Sigma Company, işbirliğiniz ile kesinlikle, doğru yaklaşım ve başarıya giden yol konusunda fikir verecektir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sürekli iyileştirme uygulayan bir organizasyon, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak süreç iyileştirme üzerine yoğunlaşan çok sayıda “iyileştiricilere” sahip olacaktır. Lean Six Sigma organizasyonunda, çeşitli roller beş disiplinden etkilenmektedir. Personel ne kadar yoğun eğitim alırsa, o kadar çok disiplini yerine getirebilir. Süreç ‘iyileştiriciler’ her seviyede gereklidir. Farklı roller aşağıda listelenmiştir: