Lean Six Sigma Siyah Kuşak (Hizmet) Sertifika Programı

 • Lean Six Sigma yöntem ve araçlarını uygulamayı öğrenmek

 • Pratikte nasıl çalıştığına vurgu yapmak

 • İyi kanıtlanmış ve küresel olarak tanınan nitelik

 • Lean Six Sigma'nın Sürekli İyileştirmeye nasıl bir yapı sağladığını anlamak

 • Doğrudan Siyah Kuşak için ön koşul sertifikası gerekmez

 • Sadece imalatta kullanılan araçlara ve yöntemlere odaklanmamak

 • Siyah kuşak için ISO18404 de belirlenen yetkinlikleri takip eder

Lean Six Sigma UZMANLARI

Günümüz müşterileri, kusursuz kalite ve sürekli artan teslimat hızları beklemekte ve süreç kapasitesi için giderek daha yüksek standartlar belirlemektedir. Her organizasyon, müşteri gereksinimlerini karşılamak için süreçlerini sürekli olarak nasıl geliştirmesi konusunda uzmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

Lean Six Sigma Siyah Kuşak uzmanı, süreçleri proje bazında en iyi duruma getiren uzmandır. Organizasyon, sürecin hızını ve kalitesini sürekli arttırarak, müşteri memnuniyetini artıracak ve rekabetçi ve mali açıdan rekabetçi olacaktır. Lean Six Sigma metodolojisini ve araçlarında ustalaşan uzmanlar, böylece kuruluşlarına paha biçilemez düzeyde katkı sağlarlar.

Hizmet sektörü için, Lean Six Sigma Siyah Kuşak eğitimi, size Lean Six Sigma alanında tanınmış, sertifikalı bir uzman olma fırsatı sunuyor.

LEAN SİX SİGMA SİYAH KUŞAK EĞİTİMİ

Lean Six Sigma Siyah Kuşak eğitiminde, bir dizi konuyu ele alacağız. Öncelikle, uygun iyileştirme projeleri nasıl seçilebilir? İkincisi, bu iyileştirme projelerini bir takımla yürütmek için iyi ispatlanmış ve yerleşmiş bir yapı öğreneceksiniz. Veri ve analizleri kullanarak, süreçten en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacak araç ve metodolojilere odaklanacaksınız. Son olarak, iyileştirmeleri nasıl uygulayacağınızı ve bunları organizasyon içinde nasıl sürdürebileceğinizi öğreneceksiniz.

Etkili bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak olmak için, kalite yönetimi konusunda üst düzey yöneticilerin değerli bir danışmanı olarak hareket ederken, personel ve bölümleri harekete geçirme becerilerine ihtiyaç duyacaksınız. Bu nedenle, analitik becerilerinizle birlikte organizasyonel becerileriniz için de zaman harcayacağız.

Konular, pratik bir şekilde ele alındığından, öğrendiklerinizi anında sahada uygulayabilirsiniz.

Eğitim tanıtım dokümanımızda program ve yeterlilik genel görünümü gibi konularda daha ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Lean Six Sigma Siyah Kuşak (Hizmet) Sertifika Programı

Avrupa'da en çok tercih edilen eğitim.

Broşürümüzü isteyiniz

Pratik Bilgiler

Hizmet sektörüne yönelik genel katılıma açık Lean Six Sigma Siyah Kuşak eğitimi iki ayda bir düzenlenmektedir. Aşağıda, ana başlıklar ve tarihler gibi program hakkında pratik bilgiler bulabilirsiniz. Zamanlar, detaylı program, hedef kitle ve eğitimin amacı gibi daha ayrıntılı bilgileri öğrenmek isterseniz eğitim tanıtım dokümanımızı isteyiniz.

Lean Six Sigma Siyah Kuşak eğitimi, 2 günü Lean Düşünce üzerine, 6 günü ise Six Sigma konularına ayrılan 8 günlük teorik bir eğitimdir. Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayanlar, Lean Six Sigma’nın Siyah Kuşak seviyesinde teorik bilgi anlamına gelen, Siyah Kuşak sertifikası alacaktır.

Bu dersi tamamlamanın yanı sıra, Lean Six Sigma alanındaki pratik deneyiminizi objektif olarak gösterebilmenizi sağlayacak uygulamalı ödevi (proje) tamamlamanızı öneriyoruz. Esasen, bu ödev, bilginizi uygulamanızı ve başarılı bir sonuç elde etmek için bir iyileştirme projesi getirmenizi gerektirmektedir. Görev başlangıcında Usta Siyah Kuşak projenizin uygun olup olmadığını belirleyecektir. Pratik ödevin performansının değerlendirileceği kriterler şeffaf hale getirilecek ve uluslararası standartlara dayanılacaktır.

Bölüm 1 - Lean Thinking

İki günlük eğitim aşağıda listelenen Lean tekniklerini kapsamaktadır:

• Womack’ın 5 ilkesi

• 7 israf

•Değer akış şeması

• Çeşitli iyileştirme teknikleri

Teknikler bu iki gün boyunca bir simülasyon üzerinden öğretilmektedir.

 

Bölüm 2 - Six Sigma

Sonraki 6 gün, Six Sigma proje yapısı ve ilgili teknikleri kapsayacaktır. Bu günlerde özellikle vurgulanan konular:

• Six Sigma’nın Arkaplanı

• Tanımlama fazı: Bir proje seçmek ve müşteri talebini belirlemek

• Temel istatistikler

• Ölçme fazı: Kritik etki faktörlerini belirlemek

• Analiz fazı: Kök nedenleri ve veri analizi

• Hipotez testi

• İyileştirme fazı: Çözüm üretmek ve pilot uygulama

• Kontrol fazı: Kontrol planı ve proje sonuçlandırma

Bölüm 3 - Proje Ödevi

Teorik sınavını başarıyla geçtikten sonra, uygulama projenizi tamamlamanız beklenir.

Master Siyah Kuşak koçunuzun rehberliğinde, bir sürece Lean Six Sigma standartlarına göre bir iyileştirme getiren bir projeyi tamamlamanız gerekir. Böyle bir proje genelde 50.000 $ ile 1.000.000 $ aralığında bir tasarruf sağlar.

 

Güncel fiyatlandırma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO18404

SIX SIGMA VE LEAN’İN UYGULANMASI ARASINDAKİ ÖNEMLİ PERSONEL VE ORGANİZASYONLAR İÇİN YETKİNLİKLER

Eğitimlerimiz bu standardı takip eder ve burada açıklanan yetkinliklere bağlı kalır.

Kökenleri 80’lere dayanan Lean Six Sigma, süreç iyileştirmede gerçekten kanıtlanmış ve dünya çapında tanınmış bir metodolojidir.

Yine de, Six Sigma, Lean ve Lean Six Sigma yeterliliklerini çevreleyen bazı belirsizlik vardı.

Örneğin, bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak sunucusun yetenek seviyesinden nasıl emin olunabilir? Six Sigma veya Lean uyguladığını belirten bir sunucunun bu konudaki gerçek yetenekleri nasıl anlaşılır?

Tam da bu sebeple “Uluslararası Standardizasyon Örgütü” (ISO), ISO 18404’te Lean Six Sigma için bir evrensel standart tanımladı.

Lean Six Sigma için bu Uluslararası Standart, Six Sigma, Lean ve “Lean Six Sigma” da personel ve kuruluşlar için gerekli yetkinlikleri belirler. Bunu yaparken, üçüncü şahısların Lean Six Sigma uzmanlarından bekleyebileceklerine netlik getirdi.

Eğitimlerimiz bu uluslararası standarda uygun olduğu için, örnekteki gibi bir Siyah Kuşak eğitimi arayan bir şirket, The Lean Six Sigma Company tarafından sertifikalandırılmış bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak çalışanından ne gibi bir yetkinlik bekleyeceğinden emin olabilir.

Lean Six Sigma Company eğitimleri, aşağıdaki Lean Six Sigma uzmanları için yetkinlikleri tanımlayan ISO18404 standardına uygundur:

 • Lean Pratisyeni

 • Lean Lideri

 • Lean Uzmanı

 • Lean Six Sigma Yeşil Kuşak

 • Lean Six Sigma Siyah Kuşak

 • Lean Six Sigma Usta Siyah Kuşak

Sertifikasyon kriterlerimiz doğrudan ISO standartlarına göre belirlenmiştir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Lean Six Sigma uzmanlarından beklenebilecek uluslararası kabul görmüş ve standart gereklilikleri (ISO18404) yerine getirirler.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group

Broşürümüzü isteyiniz

Detaylı bilgi için broşürümüzü isteyiniz.

 • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Şirket-içi

LEAN SIX SIGMA’YI ŞİRKET BÜNYENİZDE ÖĞRENİN

Lean Six Sigma, en iyi proje tabanlı iyileştirme yapısı olarak bilinse de, bundan çok daha geniş bir yapıdır. Lean Six Sigma, kurulmuş bir felsefe, bir organizasyonel ve iyileştirme yapısı olmasının yanı sıra bir dizi araçtır. Bu bakış açısıyla, Lean Six Sigma, rekabet edebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetiyle ilgili kurumsal konuları ele almaktadır.

İsteğinize bağlı olarak, Lean Six Sigma aşamalı olarak uygulanabilir. Her kuruluş eşsiz bir yapıdadır ve bunun evrensel uygulanan ortak bir şablonu yoktur. The Lean Six Sigma Company, sizinle birlikte kuruluşunuza uyarlanmış bir eylem planı geliştirecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNOkumaya devam et

İLGİLİ EĞİTİMLER

Diğerleri bu eğitimlere ilgi gösterdi.