Lean Six Sigma Sarı Kuşak Sertifika Programı

 • Lean Six Sigma'yı anlamak

 • Gelişimin Parçası Olmak

 • Şirket içinde büyük gruplara verilebilir

HER GÜN DAHA İYİYE

Süreçlerini iyileştirmek için gittikçe daha fazla organizasyon Lean Six Sigma kullanıyor. İlgili iyileştirme projeleri genellikle günlük işler üzerinde etkili olmaktadır.

Lean Six Sigma metodolojisi müşterilere daha az hatayla daha hızlı hizmet veya ürün sunmak maksadıyla süreçleri hızlandırmak için kullanılmıştır. Çoğunlukla, projeler birkaç kişinin birlikte çalıştığı organizasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Örneğin, faturalandırma süreci, lisanslama süreci, lojistik veya üretim süreçleri. Projeleri yürüten kişilere Yeşil Kuşak ve Siyah Kuşak adı verilir; ancak başarılı olmak ekip üyelerinin katılımına ve işbirliğine bağlıdır.

SARI KUŞAK EĞİTİMİ

Sarı Kuşak eğitimi, ekip üyelerinin Lean Six Sigma’nın amacını ve bu projelerdeki görevlerinin ne olacağını anlamalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu 1 günlük eğitimde, Lean Six Sigma’nın ne olduğu, nereden geldiği ve nerede işe yaradığı ve yaramadığını, Lean Six Sigma’nın bir organizasyon için ne anlam ifade ettiğini ve süreçleri iyileştirmek için nasıl katkıda bulunabileceğini açıklanmaktadır. Süreç simülasyonunun gösterildiği ve çok fazla teorik kavram anlatılmayan interaktif bir eğitimdir.

EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 

Bu eğitim, düzenli olarak Lean ve Six Sigma ile ilgilenen herkes için, örneğin metodoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bir yönetici veya Lean Six Sigma projelerinde katkısı beklenen bir çalışan için uygundur. Sarı Kuşak eğitimi, doğru bilgi ve gerekli arka plan bilgisini sağlar.

Lean Six Sigma hakkında ön bilgi gerekli değildir. Eğitim sırasında, Lean Six Sigma’nın arka planını ve felsefesini tartışacağız, böylece yöntemlerin nereden geldiğini öğreneceksiniz. Ayrıca, Eğitim Lean Six Sigma’nın temelleri ile başlayacak ve kavramlar açıkça açıklanarak ve gösterilecektir.

Lean Six Sigma Sarı Kuşak Sertifika Programı

Lean Six Sigma farkındalığını öğrenme ve uygulamaya yardımcı olur.

Broşür isteyiniz

Pratik Bilgiler

Sarı Kuşak eğitimi bir şirket içi eğitimidir. Lütfen, detaylı eğitim programımız için eğitim tanıtım dokümanımızı isteyin. Sarı Kuşak eğitimi, Lean Six Sigma’ya genel bir bakış sağlar ve böylece, içinde bulunduğunuz iş kolunuza bağlı özel olarak hazırlanmış içerik uygulanır.

ISO18404

SIX SIGMA VE LEAN’İN UYGULANMASI ARASINDAKİ ÖNEMLİ PERSONEL VE ORGANİZASYONLAR İÇİN YETKİNLİKLER

Eğitimlerimiz bu standardı takip eder ve burada açıklanan yetkinliklere bağlı kalır.

Kökenleri 80’lere dayanan Lean Six Sigma, süreç iyileştirmede gerçekten kanıtlanmış ve dünya çapında tanınmış bir metodolojidir.

Yine de, Six Sigma, Lean ve Lean Six Sigma yeterliliklerini çevreleyen bazı belirsizlik vardı.

Örneğin, bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak sunucusun yetenek seviyesinden nasıl emin olunabilir? Six Sigma veya Lean uyguladığını belirten bir sunucunun bu konudaki gerçek yetenekleri nasıl anlaşılır?

Tam da bu sebeple “Uluslararası Standardizasyon Örgütü” (ISO), ISO 18404’te Lean Six Sigma için bir evrensel standart tanımladı.

Lean Six Sigma için bu Uluslararası Standart, Six Sigma, Lean ve “Lean Six Sigma” da personel ve kuruluşlar için gerekli yetkinlikleri belirler. Bunu yaparken, üçüncü şahısların Lean Six Sigma uzmanlarından bekleyebileceklerine netlik getirdi.

Eğitimlerimiz bu uluslararası standarda uygun olduğu için, örnekteki gibi bir Siyah Kuşak eğitimi arayan bir şirket, The Lean Six Sigma Company tarafından sertifikalandırılmış bir Lean Six Sigma Siyah Kuşak çalışanından ne gibi bir yetkinlik bekleyeceğinden emin olabilir.

Lean Six Sigma Company eğitimleri, aşağıdaki Lean Six Sigma uzmanları için yetkinlikleri tanımlayan ISO18404 standardına uygundur:

 • Lean Pratisyeni

 • Lean Lideri

 • Lean Uzmanı

 • Lean Six Sigma Yeşil Kuşak

 • Lean Six Sigma Siyah Kuşak

 • Lean Six Sigma Usta Siyah Kuşak

Sertifikasyon kriterlerimiz doğrudan ISO standartlarına göre belirlenmiştir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Lean Six Sigma uzmanlarından beklenebilecek uluslararası kabul görmüş ve standart gereklilikleri (ISO18404) yerine getirirler.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group

BROŞÜRÜMÜZÜ İSTEYİNİZ

Detaylı bilgi için broşürümüzü isteyiniz.

 • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

ŞİRKET İÇİ

LEAN SIX SIGMA’YI ŞİRKET BÜNYENİZDE ÖĞRENİN

Lean Six Sigma, en iyi proje tabanlı iyileştirme yapısı olarak bilinse de, bundan çok daha geniş bir yapıdır. Lean Six Sigma, kurulmuş bir felsefe, bir organizasyonel ve iyileştirme yapısı olmasının yanı sıra bir dizi araçtır. Bu bakış açısıyla, Lean Six Sigma, rekabet edebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetiyle ilgili kurumsal konuları ele almaktadır.

İsteğinize bağlı olarak, Lean Six Sigma aşamalı olarak uygulanabilir. Her kuruluş eşsiz bir yapıdadır ve bunun evrensel uygulanan ortak bir şablonu yoktur. The Lean Six Sigma Company, sizinle birlikte kuruluşunuza uyarlanmış bir eylem planı geliştirecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNDEVAMI...

İLGİLİ EĞİTİMLER

Diğerleri bu eğitimlere ilgi gösterdi.