LEAN SIX SİGMA NEDİR?

Six Sigma, Lean ile bir cümlede sık sık dile getirilir. Başlangıçta, Lean ve Six Sigma iki farklı süreç iyileştirme metodolojisiydi. Bugün, aynı fikirde olan ve olmayanlar, Lean ve Six Sigma’nın birbirini tamamlayıcı metodlar olduğu konusunda hemfikirdir.

Bu, Michael George tarafından Lean Üretim Hızıyla Six Sigma Kalitesinin Birleştirilmesi adlı kitabında en iyi şekilde gösterilmiştir. Birçok Six Sigma projesinde, süreçleri iyileştirmek için Lean Araçlar kullanılıyor.

Kalite, varyasyon ve kusurlar açıkça Six Sigma faktörleridir. Hız ve süreç akışı kesin Lean elemanlardır.

More information:

Was this article helpful?