Kaizen

KAIZEN

1986 yılında Masaaki Imai, Kaizen – Japonya’nın Rekabetçi Başarılarının Anahtarı- isimli bir kitap yayınladı. Masaaki, bununla Batı Dünyası ve Japonya arasındaki değişim yönetimi alanındaki farkı açıkladı. Fark? Kaizen.

GELENEKSEL BATI YÖNETİMİ İLE TEMEL FARKLILIK

Temel farklılık Değişim Yönetimi ve Değişimin Yönetimi arasında yatıyor. Bu farklılık, daha iyi kademeli değişimin yönetimi (Değişim yönetimi / Kaizen) ve ani değişimin yönetilmesi (Değişimin Yönetimi) olarak tanımlanmaktadır. Sürekli olarak kademeli değişiklikler başlatmak Japon organizasyonları kültürünün bir parçasıdır. Geleneksel olarak, Batılı yöneticilerin kontrollü ani değişimler gerçekleştirdiği görülmektedir. Her iki durumda da Değişim Yönetimi konuşuluyor ancak Japonya’da bu terim farklı olarak anlaşılıyor.

KAIZEN NEDİR?

Kaizen “sürekli iyileştirme” anlamına gelir ve harcamadan tasarruf etmek, kaliteyi yükseltmek, teslimat süresini kısaltmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için sağduyunun organize bir kullanımıdır. Kaizen bir kültürdür. Bir eylem planı ya da bir model değildir. Kaizen kültürünü teşvik etmek için gerçekten Kaizen etkinlikleri ve Gemba Kaizen gibi yollar mevcut. Tabii ki, Yalın Altı Sigma ile süreç iyileştirme Kaizen kültürüne katkıda bulunur.

KAIZEN ETKİNLİĞİ

Bir Kaizen etkinliği, problemle başlayan ve problemin çözümüne kadar giden 3 – 5 günlük bir projedir. Bir Kaizen etkinliğinin Japonca terimi “Kaikaku” dur(radikal değişim). General Electric, Kaizen Etkinliğini bir Çalışma veya “Blitz” olarak adlandırır.

Bir Kaizen etkinliğinin özellikleri:

  • Proje süresi 2 ile 5 gün arası
  • % 100 kaynak sağlanması
  • Uygulamaya kadar
  • Kısıtlı odaklanmalı proje
  • Acil Problem
  • Henüz bilinmeyen çözümler

Bir Kaizen etkinliği, 3 – 5 aylık bir projenin Lean cevabıdır. Bunun gibi bir projede, aşırı üretim, bekleme süresi ve hatalar gibi pek çok israf vardır.

GEMBA KAIZEN

Gemba Kaizen “işyerinin sürekli iyileştirilmesi” anlamına gelir. Çalışanlar, müşteriler için ürün ve hizmetleri kontrol eder. Bu tartışmada önemli olan çalışma zemini üzerinde iyileştirmeler yapmak ve pratik sorunları tespit etmektir. Bu yönetim tarzına “Kaizen Yönetimi” denir. Çalışma katındaki problemler yönetim sorunları değildir ve bu nedenle çözüm yönetimden gelemez.

Operasyon yöneticileri bu operasyonel problemleri daha iyi çözebilir. Bütün gününü çalışma katında geçirirler ve en fazla bilgiye sahip olurlar. Kaizen Yönetimin Batı’da karşılığı, Operasyonel Mükemmelliktir. Bu düşünce biçimi, aynı zamanda, operasyonel durumun sürekli iyileştirilmesi ile ilgilidir. Yöneticilerin ve süpervizörlerin hem kendi rolleri hem de sorumlulukları vardır.

KAIZEN YÖNETİCİ

Kaizen yöneticisi gemba’da (işyeri) zaman geçiriyor ve neler olduğunu gözlemliyor. Çalışanlar bu gözlemleri birlikte gözlemleyip birlikte tartışırlar. Kaizen yöneticisi, 5S girişimlerinin ve Standart İşletim Prosedürlerinin başlatılmasından sorumludur. Çalışanlara işyerindeki gelişmeleri uygulamak için yeterince zaman tanır. Kaizen yöneticisi süreç boyunca koçluk rolünü üstlenir. Günlük faaliyette bir şeyler ters giderse, Kaizen yöneticisi acil durum tedbirlerini alır ve problemi uzman yöneticilerle tartışır. Kaizen yöneticisi, kurumun politikasını çalışanlarla görüşür, güvenli bir çalışma ortamı yaratır ve çalışanların gembalarını geliştirerek yaşadıkları engelleri kaldırmaya özen gösterir. Kendilerini ve gembalarını sürekli geliştirmeyi öğrenen çalışanlar organizasyon için değerlidir. Bu bilgi ve tecrübe ile diğer alanlara yerleştirilebilirler.

KAİZEN – LEAN SIX SIGMA İLİŞKİSİ

Kaizen ve Lean Six Sigma’nın her ikisi, müşteri memnuniyetini arttırmak, şirket sonuçlarının sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve yapıcı yollarla sürekli olarak ilerlemek için bir metodolojidir. Her iki durumda da, israf ve varyasyonun azaltılması ile ilgilidir. Kaizen, yönetim ve çalışanların farkındalığı konusunda daha da ileri gider. Lean Six Sigma ise, daha fazla organizasyonun finansal sonuçlarına odaklanır. Kaizen tüm organizasyon birlikte çalışıyorsa en iyi şekilde çalışır. Lean Six Sigma projeleri, kurumun belirli bir bölümünde gerçekleştirilebilir.

Was this article helpful?