Lean nedir?

1990 yılında James Womack ve Daniel Jones, “Dünyayı Değiştiren Makine” adlı kitabı tanıtmak için bir dünya turnesine çıktılar. Turları sırasında, Toyota Şirketi tarafından gerçekleştirilen “Verimli Üretim Yöntemi” hakkında seminerler verdiler. James Womack ve Daniel Jones bu çalışma şekline, Lean Production ismini verdiler.

Bunun arkasındaki teori ise daha sonra Womack ve Jones tarafından kitaplarında Lean Thinkingolarak tarif edildi.

Pratikte, bu Lean Düşünce metodolojileri ve araçları,sıklıkla Lean Yönetim, Lean Üretim ve Lean Girişim gibi farklı terminolojilerde ele alınıyor. TLSSC olarak, Lean Management teriminin Lean yöntemleri ve araçlarının geniş alanını en iyi şekilde tanımladığına inanıyoruz.

LEAN MANAGEMENT MUDA’YA KARŞI

Lean Yönetimi (Lean Management), değer katan aktivitelerinin süreç boyunca sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir metodolojidir. Süreç hızı veya bir sürecin verimli akışı Lean Management’in özüdür. Bu hıza engel olan herşey’e Muda denir. Muda, Japonca israf demektir ve bir süreç içerisinde tüm değer katmayan faaliyetleri kapsar.

Kısaca: Lean Management, değer katmayan faaliyetleri (muda) ortadan kaldırarak verimli bir süreç akışı yaratan yöntemdir.

7 ÇEŞİT İSRAF TÜRLERİ

Lean Yönetim teorisinde değer katmayan 7 çeşit faaliyet vardır:

  • Ulaşım
  • Stok
  • Hareket
  • Bekleme
  • Fazla komplike prosesler
  • Fazla üretim (çok fazla veya çok kısa zamanda)
  • Hata

İsraf oluşmayan bir süreç nadirdir. Bu nedenle, Lean Management metodolojisine göre çalışan kuruluşlar, atıkları önceden tanımlamış olur ve ulaşılabilir bir optimum seviyeye indirmeye odaklanırlar.

WOMACK’ın 5 AŞAMASI

Lean Yönetim metodolojisi, atıkları ortadan kaldırmak ve iş süreçlerini optimize etmek için 5 aşamalı bir model içermektedir.

1.Aşama: Değerin tanımlanması

2.Aşama: Değer Akışı Haritasının Oluşturulması

3.Aşama: Akış’ın Oluşturulması

4.Aşama: Çekişin Oluşturulması

5.Aşama: Mükemmellik için çaba gösterilmesi

Her aşama, bir sonraki hedefe ulaşmak için bir dizi uygulama tekniklerinden oluşur. Eğitimlerde, hangi tekniklerin nasıl uygulanacağını öğreneceksiniz.

HİZMET ENDÜSTRİSİNDE LEAN

7 farklı israf’ın üretim endüstrisine daha uygun olduğu görülmektedir, çünkü israf türleri hizmet sektörüne göre fazla somut görünmektedir. Stok bir depoda ölçülebilir ve üretim hattı durduğunda bekleme süresi ölçülebilir. Hizmet içinde, endüstri atıkları daha az görünebilir, ancak kesinlikle daha az mevcut değildir.

Araştırmalara göre, işletme maliyetlerinin % 30’u ile %80’i arası israf olarak tanımlanabiliyor.

Bekleyen teklifler, faturalar ve yetkilendirmeler, “Stok” olarak adlandırdığımız israf türü olarak görülebilir. Bir sıradaki kişiler “Bekleme” nin bir örneği olarak görülebilir. Faturaları takip eden kredili faturalar “israflar” ın mükemmel örnektir.

Kısaca: Lean Management metodolojisi, hizmet sektöründeki şirketlere önemli bir değer sağlayabilir. Eğitim boyunca, hizmet endüstrisinde bu metodolojinin uygulaması üzerinde özenle durulacaktır.

LEAN MANAGEMENT EĞİTİMLERİ: LEAN THINKING – LEAN PRACTITIONER

Eğitimler uygulamalı bir simülasyon ve Lean Management teori bilgisinden oluşmaktadır. Womack’ın 5 aşamasına dayanan simüle edilmiş bir süreç katılımcılar tarafından optimize edilmelidir. Teori bilgilerini uygulayarak, katılımcı Lean Management’in gücünü deneyimleyecektir.

Was this article helpful?

Courses where 'Lean nedir?' is part of the program

Want to know more about Lean nedir?? Visit the product pages of the following courses...