Wiki

ALTI SIGMA NEDİR?

ALTI SİGMA NEDİR? Altı Sigma metodolojisi, çeşitli kanıtlanmış kalite ilke ve tekniklerinin bir deposudur. William Edwards Deming’in kalite çemberinin detaylarını inceleyen Six Sigma, 5 aşamada yapılandırılmıştır: Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, Kontrol. Altı Sigma profesyonel tüm aşamalardan geçer ve adım adım iş süreçlerini optimize eder. NEDEN ALTI SİGMA? Sigma (σ), bir popülasyonun standart sapmasını temsil eden […]

Kaizen

KAIZEN 1986 yılında Masaaki Imai, Kaizen – Japonya’nın Rekabetçi Başarılarının Anahtarı- isimli bir kitap yayınladı. Masaaki, bununla Batı Dünyası ve Japonya arasındaki değişim yönetimi alanındaki farkı açıkladı. Fark? Kaizen. GELENEKSEL BATI YÖNETİMİ İLE TEMEL FARKLILIK Temel farklılık Değişim Yönetimi ve Değişimin Yönetimi arasında yatıyor. Bu farklılık, daha iyi kademeli değişimin yönetimi (Değişim yönetimi / Kaizen) […]

Lean nedir?

1990 yılında James Womack ve Daniel Jones, “Dünyayı Değiştiren Makine” adlı kitabı tanıtmak için bir dünya turnesine çıktılar. Turları sırasında, Toyota Şirketi tarafından gerçekleştirilen “Verimli Üretim Yöntemi” hakkında seminerler verdiler. James Womack ve Daniel Jones bu çalışma şekline, Lean Production ismini verdiler. Bunun arkasındaki teori ise daha sonra Womack ve Jones tarafından kitaplarında Lean Thinkingolarak […]

LEAN SIX SİGMA NEDİR?

Six Sigma, Lean ile bir cümlede sık sık dile getirilir. Başlangıçta, Lean ve Six Sigma iki farklı süreç iyileştirme metodolojisiydi. Bugün, aynı fikirde olan ve olmayanlar, Lean ve Six Sigma’nın birbirini tamamlayıcı metodlar olduğu konusunda hemfikirdir. Bu, Michael George tarafından Lean Üretim Hızıyla Six Sigma Kalitesinin Birleştirilmesi adlı kitabında en iyi şekilde gösterilmiştir. Birçok Six […]

Operational excellence

Operational excellence is één van de waarde strategieën volgens Treacy en Wiersema. Zij pleiten ervoor dat een organisatie alle 3 de disciplines moet beheersen maar tenminste onderscheidend moet zijn in 1 van deze facetten.  Dit zijn: Oprational excellence Product leadership (product innovatie) Customer intimacy Wat is operational excellence? Operational excellence is de overtuiging van een […]